Luftmiljö och tillämpad meteorologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TV028

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

I kursen utnyttjar du din kunskap om atmosfären på andra tillämpningar än enbart väder och klimat. Kursen tar upp:

  • tekniker för att modellera och kvantifiera luftföroreningar och ljudutbredning i det atmosfäriska gränsskiktet
  • tekniker som används för rökgasrening och bullerdämpning
  • metoder som används för vindresursberäkningar, vilka används som underlag vid vindkraftsetablering
  • metoder för att beräkna medel- och extremklimat av vind, temperatur och nederbörd och hur dessa kan användas vid samhällelig klimatdimensionering och klimatbelastning (byggnader, broar, dammar, energibärare med mera).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin