Freds- och konfliktkunskap A II

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2FK014

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs fokuserar på olika säkerhetsbegrepp, som till exempel militära och icke-militära säkerhetshot. Stor vikt läggs vid olika teoretiska perspektiv och hur de kan förklara aktörers säkerhetspolicy. För att träna förmågan att analysera konfliktutvecklingen inom en region, ett land eller mellan två länder, avslutas kursen med att du skriver en scenarioanalys baserad på de teorier och begrepp som diskuterats under Freds- och konfliktvetenskap A I och A Il.

Freds- och konfliktkunskap A I och A II motsvarar tillsammans Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp. A I och A II kan läsas i valfri ordning.

Distanskursens upplägg: Undervisning bygger på självstudier och korrespondens med läraren, huvudsakligen via lärplattform. För att delta i undervisningen krävs datorutrustning med nätuppkoppling. Inga gemensamma kursträffar förekommer. Undervisningsspråket är engelska, men inlämningsuppgifter kan skrivas på svenska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin