Medie- och kommunikationsvetenskap B: Uppsats

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IV143

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger möjlighet att undersöka en särskild frågeställning med hjälp av medie- och kommunikationsvetenskapens teorier och metoder. Studiet kan vara inriktat på mediestudier, digitala medier, kommunikation och organisering eller strategisk kommunikation. Arbetet redovisas som en kort uppsats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin