Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2PE704

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om det historiska och aktuella forskningsläget inom barndomsstudier och hur barndomsbegreppet har förändrats över tid. Socialisation och uppfostran i familjer och i institutionella sammanhang behandlas med fokus på barns agentskap, kamratkulturer och vardagliga praktiker. Barnperspektiv diskuteras som ideologiskt och vetenskapligt begrepp.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin