Pedagogisk filosofi och idéhistoria

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2PE706

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kunskap och hur kunskap organiseras, lärande och minne, och hur människan formas har alltid varit centrala samhällsfrågor. I kursen behandlas pedagogisk filosofi och pedagogikens historia, samt dess bidrag till att besvara dessa frågor inom det utbildningsvetenskapliga fältet.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin