Kategorisering och makt - ett intersektionellt perspektiv på skolans praktik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE257

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar spänningsfältet mellan normalitet och avvikelse i såväl samhälle som skola genom en belysning av olika vetenskapliga forskningstraditioner inriktade mot intersektionalitet. En fördjupning görs även med fokus på olika kategoriseringspraktiker kopplade till åtgärdande insatser för elever i skolsvårigheter. Kursen belyser även hur olika sociala kategorier påverkar och samspelar i elevers identitetsprocesser inom ramen för skolan.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin