Ledning av lärande och utveckling i utbildningsorganisationer

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE274

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om professionellt lärande och utveckling i utbildningsorganisationer, samt fördjupad förståelse av vad det innebär att leda förändringsarbete. Begrepp som organisatoriskt lärande och lärande organisation behandlas och problematiseras. Kursen behandlar även organisationers kulturella och kontextuella förutsättningar och vilken betydelse dessa har för organisationers utveckling.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin