Etnologi C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5EE305

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen tar upp centrala teoretiska perspektiv och hur dessa tillämpas inom etnologisk och folkloristisk forskning. Den ger fördjupad förståelse av sambanden mellan teoretiska perspektiv och analys av material samt mellan perspektiv och fältmetoder. I kursen ingår ett självständigt etnologiskt uppsatsarbete omfattande bland annat avgränsning av problemområde, materialinsamling, analys och vetenskapligt författande. De delkurser som ingår är:

1. Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning, 7,5 hp

Kursen behandlar centrala teoretiska perspektiv. Genom övningsuppgifter och läsning av etnologiska studier fördjupas en vetenskaplig förståelse av sambanden mellan teori, material och analys. Du fördjupar dina kunskaper om hur olika perspektiv leder till skiftande kunskapsresultat.

2. Från undersökning till text, 7,5 hp

Kursen behandlar hur vetenskapliga studier genomförs. Du utvecklar dina kunskaper om samspelet mellan problemformulering, teori, metod och empiri. Fördjupad förståelse för vetenskaplig textproduktion sker också genom sökning och värdering av forskningslitteratur.

3. Uppsats, 15 hp

Kursen bygger på ett självständigt etnologiskt uppsatsarbete på fördjupningsnivå. Uppsatsarbetet varvas med seminarier där metodfrågor prövas och framväxande uppsatstexter granskas kritiskt. Momentet avslutas med ett seminarium där de färdiga uppsatserna ventileras.

Uppläggning för distanskurs: På distans har kursen obligatoriska chattar på dagtid, oftast tisdagar och torsdagar, men även andra veckodagar kan förekomma. Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin