Finska II

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA022

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Finska II är en nätbaserad fortsättningskurs i finska. Den bygger på det du har lärt dig på Finska I eller en motsvarande kurs. Du lär dig att tala, skriva och läsa bättre på finska samt ökar ditt ordförråd och grammatikkunskaper.

Kursen samundervisas med Finska A1.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. Sammanlagt är det tio online-träffar varav åtta är obligatoriska. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin