Finsk-ugriska språk E

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5FU002

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen utgörs av ett självständigt masterarbete om 30 hp över ett tema inom finsk-ugrisk språk- eller litteraturvetenskap.

Distanskursens upplägg: Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin