Grekiska A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5GR100

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Du som vill studera antik grekiska börjar normalt med kursen Grekiska A. Kursen ger grunderna för vidare studier i grekiska och riktar sig även till den som för studier eller forskningsarbete inom andra ämnesområden behöver elementära kunskaper i antik grekiska.

Kursen omfattar två terminer och består av tre delkurser: Delkurs 1 (Grekisk nybörjarkurs) ger elementära kunskaper i den klassiska grekiskans formlära, syntax och ordförråd. Delkurs 2 (Attisk prosa) vidgar kunskaperna från delkurs 1 och ger viss färdighet i att läsa lättare grekiska prosatexter i original. Delkurs 3 (Introduktion till grekisk filologi) ger en första inblick i grekiska som vetenskapligt ämne, dess material och metoder, samt en introduktion till den grekiska litteraturen utifrån texter i översättning.

Kursen avser antik grekiska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin