Jämförande indoeuropeisk språkforskning C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5JS304

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig kunskap i ytterligare minst ett av de äldre och äldsta indoeuropeiska fornspråken och dess förhistoria. Du utökar din bas för de komparativa studierna och får möjlighet till breddning eller fördjupning i ett tidigare läst indoeuropeiskt fornspråk.

Vissa delkurser kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin