Genus och sexualitet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KA108

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen tar upp hur genus och sexualitet formas i olika kulturella och historiska sammanhang, för att genomsyra såväl individers självuppfattningar som samhälleliga maktstrukturer. Du får lära dig att analysera och problematisera etnografiskt material som behandlar kulturella föreställningar om genus och sexualitet i skilda kontexter. Tillämpningen utgår från nutida antropologiska angreppssätt på genus och sexualitet, med inspiration från bland annat psykologiska och feministiska perspektiv.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin