Afrikansk historia, kultur och samhälle

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KA115

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en överblick över Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling. Teman som förkoloniala samhälls- och försörjningssystem, slaveri, kolonialism och självständighet berörs av momentet med hjälp av antropologiska, arkeologiska och historiska angreppssätt och insikter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin