Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KA209

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar antropologisk förståelse av tankevärldar och rituella praktiker i ett vardagligt perspektiv. Den tar upp allt ifrån andliga vardagspraktiker till hur religiösa rörelser formas och får politiska och sociala konsekvenser i en globaliserad värld. I fokus står bland annat hur trosföreställningar och religiösa uttryck påverkar och påverkas av politik, sociala förhållanden och globalisering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin