Latin: självständigt arbete

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LA801

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

I kursen får du skriva ett självständigt arbete, för att dokumentera din förmåga att diskutera en vetenskaplig frågeställning i texter på latin eller i det latinska språket eller litteraturen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin