Latinsk språkhistoria

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LA815

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om latinets historia från proto-indoeuropeiska till romanska, och om för detta relevant språkvetenskaplig teori och metod. Den består av två delar: 1) Språkhistoria (läsning av verk om latinets historia) och 2) läsning av några relevanta texter, som till exempel arkaiska och vulgärlatinska inskrifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin