Datavisualisering och statistik inom språkvetenskap

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LN150

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om genomförandet av empirisk lingvistisk forskning. Den teoretiska delen innefattar utformning av forskningsarbete (research design): formulering av tydliga och praktiska forskningsfrågeställningar och kritisk utvärdering av strukturen i publicerade artiklar från ett vetenskapligt perspektiv. Fokus ligger på tillämpningar inom sociolingvistisk och språktypologisk forskning, även om metoderna är tillämpbara inom andra lingvistiska (och icke-lingvistiska) fält.

Den praktiska delen av kursen inkluderar en introduktion i statistisk datorprogrammering med programspråket R. Under datorlaborationer behandlas samtliga steg i dataanalys: inhämtning av data från fristående källor, bearbetning och formatering av data, visualisering och grafisk representation av data, enkla statistiska analyser samt delning och arkivering av data.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin