Renässanspolyfoni 1

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5MU041

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Femtonhundratalets kompositionspraxis kom att bli gällande som standardmodell för flerstämmighet i flera hundra år, och har länge varit ett viktigt element i musikteorin för all senare modal och tonal musik. Denna kurs omfattar analyser av tvåstämmig polyfoni samt övningar i att skriva melodiskt material och olika typer av tvåstämmig kontrapunktisk sats i femtonhundratalsstil.

Distanskursens upplägg: Distanskursen kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Inga sammankomster eller fasta tider. Kursen examineras löpande.

Undervisning på engelska kan förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin