Renässanspolyfoni 1

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU041

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU041
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen vid institutionen för musikvetenskap, 16 november 2010
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Musikteori 1 eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

kunna komponera tvåstämmiga kontrapunktiska stycken i olika 1500-talsstilar,

ha en grundläggande repertoarkännedom inom 1500-talets vokalpolyfoni

Innehåll

Grundläggande kurs i kontrapunkt i olika 1500-talsstilar

Undervisning

Undervisningen är webbaserad. Viss personlig handledning kan ges. Kursen kan läsas helt på distans. Kurslitteratur är Peter Schuberts 'Modal Counterpoint, Renaissance Style', 2a utg. (OUP, 2008).

Examination

I denna kurs tillämpas löpande examination i form av inlämningsuppgifter och övningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin