Renässanspolyfoni 1

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU041

Kod
5MU041
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 december 2022
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Musikteori 1, 15 hp, eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

kunna komponera tvåstämmiga kontrapunktiska stycken i olika 1500-talsstilar,

ha en grundläggande repertoarkännedom inom 1500-talets vokalpolyfoni

Innehåll

Grundläggande kurs i kontrapunkt i olika 1500-talsstilar

Undervisning

Kursen ges antingen helt på distans eller helt på campus, beroende på kurstillfälle.

Då kursen ges som distanskurs är undervisningen webbaserad. Läraren rättar och kommenterar löpande studentens skrivuppgifter. Viss personlig handledning kan ges.

Då kursen ges som campuskurs är undervisningsformen seminarier.

Examination

I denna kurs tillämpas löpande examination i form av inlämningsuppgifter och seminarieuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin