Spanska D1

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SP009

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Om kursen

Kursen ger en ämnesteoretisk fördjupning i spanska språket eller litteraturen, förtrogenhet med den språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga forskningens metoder och problem samt ett vetenskapligt betraktelsesätt. Kursen innehåller ett examensarbete för magisterexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin