Arameiska/syriska D

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SY401

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper och förståelse för ett urval forskningsmetoder som ofta används inom studiet av de semitiska språken. Du genomför också en begränsad individuell forskningsuppgift i ett självständigt arbete om 15 hp.

Delar av kursen kommer att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin