Turkiska språk 1

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5TU116

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i det samtida turkietturkiska litteraturspråkets grammatik, elementära färdigheter i det talade och skrivna standardspråket samt översiktlig kännedom om turkfolkens historia.

Delkurs 3 ges även på campus. Delkurs 3 och 4 ges på engelska.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är nätbaserad och ges i universitets lärplattform Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset krävs för att följa kursen. Delkurs 3, Elementära muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp, som sträcker sig över hela terminen, ges även som campuskurs och kan följas av den student som vill.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin