De turkiska språkens typologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5TU602

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar studier i de turkiska språkens typologi genom att ta upp olika relevanta teman, så som analys och beskrivning av typologiska egenskaper.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin