Jämförande turkologi: sibiriska turkiska språk

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5TU603

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar klassifikation, beskrivning och jämförande analys av sibiriska turkiska språk. Dessutom ger kursen färdigheter i att läsa, transkribera, analysera och översätta valda texter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin