Läskurs i turkisk lingvistik och filologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5TU650

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar olika metoder för arbete med vetenskaplig litteratur som förberedelse för examensarbete inom masterprogrammet i turkiska språk. I kursen ingår läsning, tolkning och översättning av vetenskaplig litteratur samt författande av muntliga och skriftliga sammanfattningar av texternas innehåll.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin