Fornturkisk filologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5TU700

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en inledning till fornturkiskans perioder, språkgrupper, skriftsystem och paleografi. Dessutom ger kursen färdigheter i att läsa, transkribera, analysera och översätta valda texter. Vidare får du en översikt över kulturella, religiösa och språkliga beröringar i regioner där fornturkiska språk användes.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin