Examensarbete för masterexamen i turkiska språk

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5TU840

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Du genomför ett självständigt arbete i form av en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig frågeställning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin