Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG022

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG022
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Molekylär medicin A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut, 24 november 2011
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

180 hp inom biologi, (bio-) medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin