Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MG022

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Course Literature:

Scientific articles and compendia,

Human Molecular genetics, 4th edition by Strachan and Read,

Cancer Biology by R. A. Weinberg, Garland Science, Taylor&Francis Group LLC

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin