Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MG022

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Human Molecular Genetics kommer användas till första delen av kursen. Molecular Biology of Cancer kommer användas till den andra delen; den senare utkommer i juni 2021:

Molecular Biology of Cancer

Lauren Pecorino

ISBN: 9780198833024

  • Strachan, Tom; Read, Andrew P., Human molecular genetics, Fifth edition., Boca Raton, Florida, CRC Press, 2019Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och kompendier

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin