Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MG022

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Första boken används till den första delen av kursen, den andra boken används till den andra delen.

Vetenskapliga artiklar och kompendier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin