Verksamhetsförlagd utbildning II

8 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3KK016

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Instrumentmanualer, metodmanualer, vetenskapliga artiklar, relevanta databaser

Instrument manuals, method manuals, research articles, relevant databases

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin