Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Robbins, Stephen P.; Judge, Tim; Cambell, Timothy, Organizational Behaviour plus Companion Website Access Card, Kit/Package/ShrinkWrap, Financial Times Press, 2010Obligatorisk
  • Sheth, Jagdish, Customer Behavior - A Managerial Perspective, South Western College, 2003Obligatorisk (544 sidor ISBN: 9780030343360)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin