Utbildningssociologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4UK045

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Utbildningssociologi, introduktion 7,5 hp

Utbildningssystemens framväxt och struktur, 7,5 hp

Sociala gruppers utbildningsstrategier 7,5 hp

Utbildning och samhällsförändring 7,5 hp

Ytterligare 15 s. enligt lärares anvisningar

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin