Italienska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JT000

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

Kompendium distribueras av läraren (eller finns på Studentportalen)

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet

Kompendium distribueras av läraren (eller finns på Studentportalen)

Delkurs 3 Text

Delkurs 4. Kultur och samhälle

Kompendier distribueras av läraren (eller finns på Studentportalen)

Ordböcker:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin