Grekiska C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5GR305

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Texter tillhandahålls vid kursstart.

Kurslitteraturlistan bestämmes i samråd med examinator.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin