Självständigt arbete i biologi

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1BG210

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Att presentera vetenskap, Institutionen för biologisk grundutbildning, 2014, Fulltext
  • Hur man använder källor och undviker plagiering i vetenskapliga arbeten, Institutionen för biologisk grundutbildning, 2013, Fulltext

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin