Verksamhetssystem och ledning

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG236

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

  • Brorson, Torbjörn; Almgren, Richard, ISO 14001 - för små och medelstora företag, 6., [rev.] utg., Stockholm, SIS förlag, 2016Obligatorisk
  • Hazel, Jeremy; Dominguez, Jose; Collins, Jim, The Memory Jogger ISO 9001:2015: What is it? How Do I Do It? Tools and Techniques to Achieve It, Goal/QPC, ISBN: 9781576811757, 2016Obligatorisk

ISO-standarder

Tillgång till nedanstående ISO-standarder ges under kursens gång och behöver därför inte köpas.

Referenslitteratur

Referenslitteratur behöver inte köpas men kommer att användas en del.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin