Avancerad fältkurs i arkeologi

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5AR767

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

Fältarkeologi och dokumentation

Artiklar läses i urval utifrån lärarens instruktioner.

Om Gotland och Buttle Änge

Artiklar läses i urval utifrån lärarens instruktioner.

Bakgrundslitteratur

Finns för närvarande ingen bakgrundslitteratur.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin