Lingvistik B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN212

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Semantik och pragmatik

  • Saeed, John I., Semantics, 2. ed., Oxford, Blackwell, 2003

Dessutom ingår föreläsningar från tidigare kurs av Mats Dahllöf.

Overheader från föreläsningarna kommer att länkas från schemat. Visst annat material kan komma att läggas upp på Studentportalen.

Delkurs 2. Funktionell grammatik

Annat material delas ut under kursen/på Studentportalen

Ytterligare material kan tillkomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin