Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Robbins, Stephen P.; Judge, Tim; Cambell, Timothy, Organizational Behaviour plus Companion Website Access Card, Kit/Package/ShrinkWrap, Financial Times Press, 2010Obligatorisk
  • Schiffman, Leon, Consumer Behaviour, Pearson, 2014Obligatorisk (ISBN 978–0273787136 Paperback, Global version, 504 sidor)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin