Stora datamängder inom vetenskapliga tillämpningar

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TD268

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Forskningsartiklar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin