Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A.; Campbell, Timothy T., Organizational behaviour, Second edition., New York, Pearson, 2017Obligatorisk (Seanste upplagan gäller alltid.)
  • Schiffman, Leon G.; Wisenblit, Joseph, Consumer behavior, Eleventh edition., Boston, Pearson, [2015]Obligatorisk (Senaste upplaga gäller alltid.)

Böcker för kursens frivilliga VG-spår

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin