Sociala medier och digitala metoder

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS060

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Khan, Gohar F.; Seven Layers of Social Media Analytics: Mining Business Insights from Social Media Text, Actions, Networks, Hyperlinks, Apps, Search Engine, and Locat

ISBN: 9781507823200

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin