Utbildningssociologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4UK045

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Utbidningssociologins grunder 7,5 hp

Utbildningssystemens framväxt och struktur, 7,5 hp

Sociala gruppers utbildningsstrategier 7,5 hp

Utbildning och samhällsförändring 7,5 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin