Lingvistik B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN212

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Semantik och pragmatik

Se litteraturlistan för den fristående kursen 5LN230 Semantik och pragmatik

Kompletterande material tillkommer.

Delkurs 2. Funktionell grammatik

Se litteraturlistan för den fristående kursen 5LN232 Funktionell grammatik I

Övriga valbara delkurser

Se litteraturlistan för respektive fristående kurs

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin