Tillämpad farmaceutisk bioinformatik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FF208

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kompendier och material som ges huvudsakligen via webben. Vetenskapliga artiklar och översiktsartiklar vilka anvisas i kursen. Fritt tillgängligt datorprogram som studenten själv laddar ner från webben och installerar i sin dator.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin