Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin